28. Veletrh pracovních příležitostí při ZČU v Plzni 

Ve středu 15. března 2023 se v kampusu Západočeské univerzity v Plzni konal Veletrh pracovních příležitostí, který každoročně navštíví kolem 4 000 návštěvníků, jejichž zájmem je navazování pracovních kontaktů a získávání povědomosti o firmách na trhu práce. Ani my jsme na této události nemohli chybět a mohli jsme opět navázat na naši tradiční účast.


Veletrh se konal ve třech největších budovách kampusu Západočeské univerzity – v budově Fakulty elektrotechnické, Fakulty strojní a Fakulty aplikovaných věd. Náš stánek jsme jako v předchozím ročníku měli v budově Fakulty strojní.
Slavnostní zahájení Veletrhu pracovních příležitostí při ZČU proběhlo v 10 hodin ve vstupním prostoru Fakulty elektrotechnické za účasti představitelů ZČU,
studentských organizací IAESTE a Stavovské unie studentů ZČU, Plzeňského kraje, města Plzně a Úřadu práce v Plzni.


Návštěvníkům představil veletrh nejrůznější možnosti pracovního uplatnění. Absolventům veletrh přinesl jedinečnou možnost vybrat si zaměstnavatele, s nímž může
spojit svůj profesní život. Veletrh ocení i ti, kdo si dělají teprve předběžný přehled o situaci na trhu práce, a mohou tak navázat kontakty s personalisty.

Další aktuality

Zhodnocení roku 2023

Rok 2023 už je minulostí, přesto určitě stojí za zmínku. V roce 2023 jsme převzali další část výroby, a rozšířili tak naše výrobní portfolio v nové

Co nás čeká do konce roku

Letní měsíce se chýlí ke svému závěru a my doufáme, že jste si užili zaslouženého odpočinku a jste plni sil a nové energie. V nadcházejícím

Přejít nahoru